Tiedotteet

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 19.4.2023 klo 10.00

Paikka: Reka Kaapeli Oy, Agantie 3, 11310 Riihimäki

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 15 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

Vakuutetun ja osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

Vakuutetut ja osakkaat voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset vakuutettujen ja osakkaiden asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

Helsingissä 23.3.2023

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Maailmantalous on vaikuttanut Suomen eläkealaan

Vuoden alussa korkotasot alkoivat nousemaan ja geopoliittinen jännite lisääntyi maailmassa Venäjän aloitettua sodan Ukrainaan vastaan. Epävarmuus on levinnyt sijoitusmarkkinoille monella tavalla. Korot ovat nousseet koko vuoden ajan, yritysten on tarvinnut maksaa riskilisiä aiempaa enemmän uusista lainoista, energianhinta on noussut ja inflaatio on noussut voimakkaasti. Vuoden aikana sijoitusmaailma on muuttunut huomattavan paljon, vaikka keskuspankit ovat tehneet voitavansa markkinoita rauhoittaakseen.
Eläkesijoittajalle markkinat ovat olleet laskuvireiset koko 2022 vuoden ajan. Työeläkealan keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut 8-10% vuoden alusta, samaan aikaan Reka eläkekassan vakavaraisuus on laskenut noin 5%. Reka eläkekassa on selviytynyt alaa keskimääräistä paremmin vuodesta ja ero vakavaraisuudessa alan keskimääräiseen on pienentynyt.
Reka eläkekassan vakavaraisuus oli kuitenkin laskenut syksyyn mennessä tasolle 110-111%, joka on niin alhainen, että se rajoittaa sijoitustoiminnan tekemistä ja eläkekassan mahdollisuuksia sitä kautta olla kilpailukykyinen muiden eläketoimijoiden kanssa tulevina vuosina. 
Kun suuria muutoksia on tapahtunut, on tullut kysymyksiä, jossa on oltu huolissaan, että onko Reka eläkekassan eläkkeet turvassa. Eläkkeet ovat hyvässä turvassa, koska Reka eläkekassa on osa suomalaista työeläkejärjestelmää, jossa kaikkien eläkkeet ovat turvassa, vaikka yksittäisillä toimijoilla olisi taloudellisia haasteita järjestelmän piirissä. Eli huolta ei ole.

Seuraava sivu on kääntynyt Reka eläkekassan tulevaisuudessa

Reka eläkekassan hallituksen keskeisenä asiana viimeiset vuodet on ollut Reka eläkekassan taloudellisesti turvattu tulevaisuus. Monenlaisia selvityksiä on tehty ja asiaa on käsitelty kaikissa hallituksen kokouksissa.
Eläkejärjestelmän vakavaraisuusympäristössä eläkealantoimija on turvassa vakavaraisuusmielessä taloudenmuutoksilta, kun sen vakavaraisuus on lähellä keskimääräistä työeläkealan vakavaraisuutta ja sijoitustoiminta mukailee samaa allokaatiota kuin alalla keskimäärin on.
Syksyllä nousi esiin mahdollisuus Reka eläkekassan rahoittamiseksi siten että vakavaraisuus saadaan nostettua keskimääräiselle tasolle. Asiat etenivät nopeasti ja 30.11.2022 pidettiin ylimääräinen kassankokous, jossa Reka Kumi Oy antoi lisäpääomaa 5,7 miljoonaa euroa takuupääomana. Tästä hetkestä lähtien Reka eläkekassan vakavaraisuus on ollut työeläkekalan keskimääräisellä tasolla (n. 128%) ja nyt tulevaisuus näyttää kaikilla mittareilla hyvin valoisalta.
Hallitus on syksyn aikana uusinut Reka eläkekassan tulevaisuuden suunnitelmat ja strategiat. Sijoitusallokaatiota muutetaan hallitusti ja ajallisesti hajauttaen kohti työeläkealan keskimääräistä vakavaraisuutta. 

Vakuutettujen piiri pysyy samana

Julkiseen tietoon tuli 10.11.2022 kauppa missä Nexans ostaa Reka Kaapeli Oy:n Reka Industrial Oyj:ltä. Eläkekassalle on tullut kyselyitä, miten se vaikuttaa eläkekassan tulevaisuuteen. Asiat jatkuvat kuten ennenkin. Reka Kaapeli Oy pysyy eläkekassan osakkaana kaupan jälkeenkin. Reka eläkekassan pitää kuitenkin muuttaa sääntöihin toimintapiirin määritelmää ja sitä varten pidetään 30.12.2022 ylimääräinen kassankokous.
Helsingissä 9.12.2022
Mika Mäkinen

 REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS
 Aika: Pe 30.12.2022 klo 10.00
 Paikka: Reka Kaapeli Oy:n toimisto, Varastokatu 8, 05800 Hyvinkää
 
Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista eläkekassan toimintapiirin määritelmän ja kassankokouksen kokouspaikan osalta.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteys) avulla.
Osallistumisesta on ilmoitettava ti 27.12.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 4766 119.
Teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteyden) avulla osallistuvan on ilmoittautumisen yhteydessä annettava toimiva sähköpostiosoite, johon
osallistumisohjeet ja kokouskutsulinkki lähetetään.
 
Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten
yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 
  
Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen
kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä eläkekassan toimistolla.
Materiaali toimitetaan pyydettäessä äänioikeutetulle.
 
Helsingissä 5.12.2022
REKA ELÄKEKASSA
HALLITUS

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

 Aika: Keskiviikkona 30.11.2022 klo 11.00

 Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista niin, että eläkekassa

voi ottaa lisää takuupääomaa ja että uusien eläkelaitoslakien vaatimukset täyttyvät.

Takuupääoman ottamisen tarkoitus on vahvistaa eläkekassan vakavaraisuutta.

Muutos ei vaikuta vakuutettujen eikä osakkaiden päätösvaltaan eläkekassan asioissa.

 

Osallistumisesta on ilmoitettava 25.11.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

assistentti(a)rekaek.fi, puhelimitse 050 416 3794 tai kirjeitse eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 3.krs, 00100 Helsinki.

 

Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla.

Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on

toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti

sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

  

Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään

yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen

nähtävinä eläkekassan toimistolla.

 

Helsingissä 9.11.2022

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

 

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Perjantaina 29.4.2022 klo 10.00

Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 16 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

 

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan  viimeistään maanantaina 25.4.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

 

Osakkaat ja jäsenet voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

 

Helsingissä 1.4.2022

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Reka eläkekassan vuosi 2021

Vuosi 2021 on toiminnallisesti ollut koronapandemian leimaama. Kokoukset ja muu toiminta on toteutettu pääosin etätapahtumina. Vakuutusliiketoiminta on ollut vakaata, maksutulo oli 3,8 miljoonaa euroa ja korvauksia maksettiin 4,8 miljoonaa euroa. Kassan jäsenten lukumäärä oli vuoden 2021 lopussa 661, joista 328 oli aktiiveja ja 333 eläkeläisiä.

Vuoden 2021 taloudellista toimintaa leimasi voimakkaasti sijoitusmarkkinoiden nopea nousu koronapandemian alun jälkeen. Osakkeet tuottivat ennätyksellisesti ja korkotaso pysyi alhaisella tasolla. Reka eläkekassan sijoitussalkun tuotto oli 10,1%. Tuotto jäi kuitenkin alle työeläkeyhtiöiden 16,2% tuoton, koska eläkekassan vakavaraisuus ei mahdollista yhtä suuren osakeriskin kantamista, mitä työeläkeyhtiöillä keskimäärin on. Reka eläkekassa on kuitenkin pystynyt tehostamaan tilivuoden aikana sijoitussalkun rakennetta ja tulevaisuudessa tuottotason uskotaan lähenevän keskimääräistä työeläkealan tuottotasoa.

Reka eläkekassan vakavaraisuus vuoden 2021 lopussa oli 116,2%, joten se oli pysynyt samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus on noussut yli 130%:iin hyvien sijoitustuottojen ansiosta.

Reka eläkekassan kassankokous pidetään tänä vuonna fyysisenä kokouksena Hyvinkäällä huhtikuun lopussa. Kutsu kokoukseen tulee sääntöjen mukaisesti julkaista lehdissä ja internetsivuilla maaliskuun alussa.

Alkuvuoden 2022 vaikutukset Reka eläkekassan toimintaan

Vuoden 2022 alussa keskeisimpinä asioina ovat olleet Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset talousympäristöön. Venäjää vastaan nostetut voimakkaat talouspakotteet ovat saaneet aikaan osakekursseissa laskua ja korkotasossa nousua. Vaikutukset ovat näkyneet työeläkealan toimijoiden sijoitustuotoissa ja vakavaraisuuden kehityksessä. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana Reka eläkekassan sijoitussalkku on laskenut 2,7%, kun vastaavalla ajanjaksolla työeläkeyhtiöiden keskimääräisen tuoton ennustetaan laskeneen yli 4%. Alkuvuoden ennustetaan olevan sijoitusmarkkinoilla haastava, mutta pidemmällä aikavälillä talouden ennustehorisontti on kuitenkin lohdullinen, koska suurella osalla länsimaisista yrityksistä menee hyvin.

Samalla kun median kiinnostus on keskittynyt Ukrainan tapahtumiin, koronapandemia jyllää edelleen taustalla. Sairastuneiden määrät ovat korkealla, mutta vakavia tautitapauksia on suhteessa vähemmän kuin aiemmin. Yhteiskunta on kuitenkin alkanut aukeamaan takaisin normaaliin toimintaympäristöön. Jos yhteiskunnan aukeaminen jatkuu nykyisellä tahdilla, aloittaa Reka eläkekassa syksyllä 2022 aiemmin suunnitellun mukaisen tyky -toiminnan, jonka aloitus on viivästynyt koronan takia kaksi vuotta.  

Reka eläkekassan vuosi 2020  

Reka eläkekassan varsinainen kassankokous on tänään 29.4.2021 ja takana on mielenkiintoinen vuosi. 

Reka eläkekassan vakavaraisuutta paransi merkittävästi elokuussa 2020 toteutettu takuupääomitus. Vakavaraisuusaste vuoden 2020 lopussa oli 116,4 % ja vakavaraisuusasema (z-luku) oli 1,61. 

Vuoden 2020 aikana alennettiin koronapandemian takia annetun poikkeusasetuksen perusteella vakuutusmaksua tilapäisesti 22,0 %:in palkkasummasta (normaalisti
24,0 %). Eläkkeitä maksettiin 4,7 miljoonaa euroa ja eläkeläisjäseniä oli vuoden 2020 lopussa 351 henkilöä. Aktiivijäsenten määrä oli 328 henkilöä. 

Reka eläkekassan sijoitusvuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Vuoden alussa osakekurssit laskivat koronapandemian takia voimakkaasti. Tämä aiheutti paineita kaikkien työeläketoimijoiden vakavaraisuudelle. Finanssivalvonta aloitti kaikkien eläkelaitosten osalta tehostetun valvonnan ja keräsi kuukausittain työeläkeyhtiöiltä, eläkesäätiöiltä ja -kassoilta vakavaraisuus- ja sijoitustoimintatietoja.  

Koronapandemia muutti myös Reka eläkekassan suunnitelmat tyky-toiminnan aloittamisesta: toimintaa ei pystytty aloittamaan vuoden 2020 aikana. Tyky-toiminta aloitetaan kuitenkin suunnitelmien mukaan tilanteen normalisoituessa ja ihmisten kokoontumisrajoitusten poistuessa.  

Sijoitustoiminnassa on ollut vauhtia ja jännitystä. Koronapandemiasta johtuneen markkinashokin jälkeen sijoitusmarkkinat elpyivät loppuvuonna 2020 ja Reka eläkekassan vuoden 2020 sijoitustuotoksi tuli 3,5 %. Vuodenvaihteen jälkeen osakekurssien positiivinen kehitys on edelleen jatkunut voimakkaana ja jo nyt 27.4.2021 mennessä Reka eläkekassan vuoden 2021 sijoitustuotto on koko viime vuoden sijoitustuoton tasolla. Jos sijoitusmarkkinan positiivinen kehitys jatkuu, on tästä vuodesta tulossa hyvä tulosvuosi. Kuitenkin osakekurssien noustessa riski sijoitusmarkkinoilla on kasvanut ja arveluja osakekurssien mahdollisesta negatiivisesta trendimuutoksesta on alkanut esiintyä. Edelleen sijoitusmarkkinoilla on voimakkaan rahaelvytyksen takia herännyt huolta nousevasta inflaatiosta, joka saattaa heikentää sekä osakkeiden että korkosijoitusten tuottoja. Reka eläkekassa on sijoitusinstrumenttien allokaatiossa ja sijoitussuunnitelmissaan huomioinut esitetyt huolet ja suunnitellut toimenpiteitä, joilla sijoitussalkkua voidaan suojata, mikäli huonot sijoitusnäkymät toteutuvat. 

Reka eläkekassan vuosi 2021 on alkanut hyvin ja vaikuttaa jatkossakin suotuisalta. Päällimmäisenä odotuksena on koronapandemian helpottaminen ja palaaminen toiminnassa jälleen normaaleihin käytäntöihin.    

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Torstaina 29.4.2021 klo 10.00

Paikka: Etäkokous

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 16 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

Koronaviruksen aiheuttaman yhteiskunnallisen poikkeustilanteen takia kokoukseen on mahdollista osallistua vain tietoliikenneyhteyden välityksellä.

 

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan  viimeistään maanantaina 26.4.2021 klo 10.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794. Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava toimiva sähköpostiosoite, johon osallistumisohjeet ja maksuton kokouskutsulinkki lähetetään etukäteen.

 

Etäkokousmuodosta huolimatta osakkaat ja jäsenet voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla.

Mahdolliset osakkaiden ja jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka Kaapeli Oy, Varastokatu 8 (2. krs.), 05800 Hyvinkää.

 

 

Helsingissä 1.4.2021

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Reka eläkekassan toimitusjohtajan katsaus 4.11.2020 

Reka eläkekassan kevät ja kesä 2020 

Vuosi 2020 on ollut monella lailla poikkeuksellinen niin Reka eläkekassalle kuin sen asiakkaille. Vuoden alussa koronapandemia levisi maailmanlaajuiseen tietoisuuteen ja sen jälkeen on tullut monenlaisia rajoituksia ja suosituksia niin yritystoimintaan kuin yksityisten ihmisten toimintaankin.  

Koronapandemian suurin vaikutus Reka eläkekassalle on ollut alkuvuodesta tapahtunut sijoitusmarkkinoiden voimakas reaktio koronapandemiaan. Osakekurssit laskivat voimakkaasti alkuvuodesta ja sen jälkeen korkosijoitusten arvoissa tuli arvonalennuksia. Sijoituskurssien lasku vaikuttaa vakavaraisuuteen laskevasti. Reka eläkekassan salkku on ollut vähäriskisempi kuin työeläkealalla keskimäärin ja sen vakavaraisuus laski alkuvuodesta vähemmän. Sijoitusmarkkinat ovat palautuneet alkuvuoden shokista ja nyt sijoitussalkku on palautunut alkuvuoden arvoon. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Reka eläkekassa on selviytynyt koronakriisistä hyvin. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että kriisi jatkuu ja saattaa pahentua edelleen ja se voi tuoda uusia haasteita sijoitusmaailmaan lähitulevaisuudessa. 

Reka eläkekassan vakavaraisuus on noussut syksyllä 2020. Eläkekassa on saanut elokuussa 2020 takuupääomana 2,3 miljoonaa euroa, jolla vakavaraisuus on noussut tasolle 117%. Vakavaraisuus on nyt saavuttanut tason, jossa yhtiön on helpompi toteuttaa tehokasta toimintaa. 

Vaikka sijoitusmaailman taivaalla on harmaita pilviä, Reka eläkekassan lähitulevaisuus näyttää valoisalta ja yhtiö tulee jatkamaan viime vuosina alkaneita kehitystoiminpiteitä sisäisessä toiminnassa. 

 ---

Tiedote 4.11.2020 

Työkyvyn ylläpitotoiminta siirtyy vuodella COVID-19 pandemian takia 

Reka eläkekassalla on ollut tarkoitus aloittaa työkyvyn ylläpitotoiminta loppuvuodesta 2020. Tarkoitus on ollut tarjota tyky -kurssi yhteistyössä Reka -konsernin yhtiöiden kanssa. Johtuen valtakunnallisista Covid-19 suosituksista ja Reka -konsernin pandemiaohjeistuksesta, on Reka eläkekassan hallitus päättänyt lykätä työkyvyn ylläpitotoiminnan alkamisen vuodelle 2021.   

Lähetä viesti

Yhteydenottolomakkeen käyttäminen vaatii sivuston evästeiden hyväksymisen! Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com