Tiedotteet

 REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Maanantaina 29.4.2024 klo 11.00

Paikka: Reka Kumi Oy, Neuvottelutila L, Turuntie 11, 21380 Aura

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 15 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

Vakuutetun ja osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 24.4.2024 klo 14.00 mennessä

sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

 

Vakuutetut ja osakkaat voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset vakuutettujen ja

osakkaiden asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun

aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai

eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta

kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

 

Helsingissä 28.3.2024

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Vuosi 2023 on ollut sijoitusmarkkinoilla suotuisa Reka eläkekassalle

Viimeiset vuodet sijoitusmarkkinoilla ovat olleet poikkeuksellisia. On ollut pitkä matalien korkojen aika takana ja koronapandemian aiheuttamat shokit ylös ja alaspäin. Tämän vuoden teemana on ollut korkojen nousu ja sen vaikutukset sijoitusmarkkinaan. Reka eläkekassassa on nostettu sijoitussalkussa yrityslainojen määrää vuoden aikana ajallisesti hajauttaen ja se on osoittautunut hyväksi strategiaksi. Koko korkosalkun tuotto 30.11.2023 mennessä on ollut 5,0%.

Osakkeissa allokaatiota on muutettu kohti työeläkealan keskimääräistä allokaatiota ja samalla pienennetty järjestelmän riskiä. Osakemarkkinat ovat olleet hyvinkin kaksijakoisia. Samalla kun Pohjois-Amerikan ja manner-Euroopan sijoitusmarkkinat on nousseet voimakkaasti, on Suomen osakemarkkinat olleet alavireisiä. Eläkekassan osakesalkku on 30.11.2023 mennessä tuottanut 7,0%

Reka eläkekassan koko sijoitussalkun tuotto on ollut 30.11.2023 hetkellä 5,2%, joka on arviolta 0,5-1,0% korkeampi kuin työeläkeyhtiöiden keskimääräinen sijoitustuotto.

Reka eläkekassan tehostettu valvonta on päättynyt 17.11.2023

Reka eläkekassa on ollut vuoden 2019 alusta alkaen ollut Finanssivalvonnan tehostetussa valvonnassa. Finanssivalvonta on keväällä keventänyt valvontaa ja vihdoin 17.11.2023 se ilmoitti, että kaikki tehostetun valvonnan prosessit ovat päättyneet Reka eläkekassan osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Reka eläkekassa on saanut valvojan luottamuksen ja jatkossa ei mitään ylimääräistä raportointia tarvitse tehdä.   

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Reka eläkekassan vakavaraisuus oli 30.9.2023 tasolla 124,8%, joka on lähellä työeläkealan keskimääräistä vakavaraisuutta. Nyt loppuvuodesta on tehty sijoitussuunnitelmat tuleville vuosille ja tulevaisuus näyttää valoisalta tehtyjen ennusteiden ja skenaarioanalyysien perusteella. Vaikuttaa jopa, että nykyisillä strategialinjauksilla vakavaraisuus tulee suhteellisesti paranemaan ja Reka eläkekassa tulee tulevaisuudessa olemaan kilpailukykyinen toimija muihin alan toimijoihin verrattuna.

 

Nyt on aika toivottaa hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta kaikille Reka eläkekassan vakuutetuille ja sidosryhmille!

 

Helsingissä 12.12.2023

Mika Mäkinen

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 19.4.2023 klo 10.00

Paikka: Reka Kaapeli Oy, Agantie 3, 11310 Riihimäki

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 15 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

Vakuutetun ja osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

Vakuutetut ja osakkaat voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset vakuutettujen ja osakkaiden asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

Helsingissä 23.3.2023

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

 REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS
 Aika: Pe 30.12.2022 klo 10.00
 Paikka: Reka Kaapeli Oy:n toimisto, Varastokatu 8, 05800 Hyvinkää
 
Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista eläkekassan toimintapiirin määritelmän ja kassankokouksen kokouspaikan osalta.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteys) avulla.
Osallistumisesta on ilmoitettava ti 27.12.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 4766 119.
Teknisen apuvälineen (tietoliikenneyhteyden) avulla osallistuvan on ilmoittautumisen yhteydessä annettava toimiva sähköpostiosoite, johon
osallistumisohjeet ja kokouskutsulinkki lähetetään.
 
Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten
yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen: mika.makinen(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 
  
Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen
kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä eläkekassan toimistolla.
Materiaali toimitetaan pyydettäessä äänioikeutetulle.
 
Helsingissä 5.12.2022
REKA ELÄKEKASSA
HALLITUS

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

 Aika: Keskiviikkona 30.11.2022 klo 11.00

 Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista niin, että eläkekassa

voi ottaa lisää takuupääomaa ja että uusien eläkelaitoslakien vaatimukset täyttyvät.

Takuupääoman ottamisen tarkoitus on vahvistaa eläkekassan vakavaraisuutta.

Muutos ei vaikuta vakuutettujen eikä osakkaiden päätösvaltaan eläkekassan asioissa.

 

Osallistumisesta on ilmoitettava 25.11.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

assistentti(a)rekaek.fi, puhelimitse 050 416 3794 tai kirjeitse eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 3.krs, 00100 Helsinki.

 

Osakkaat ja vakuutetut voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla.

Mahdolliset osakkaiden ja vakuutettujen asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on

toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti

sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon:

Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

  

Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään

yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen

nähtävinä eläkekassan toimistolla.

 

Helsingissä 9.11.2022

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

 

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Perjantaina 29.4.2022 klo 10.00

Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 16 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

 

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan  viimeistään maanantaina 25.4.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794.

 

Osakkaat ja jäsenet voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

 

Helsingissä 1.4.2022

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

REKA ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika:     Torstaina 29.4.2021 klo 10.00

Paikka: Etäkokous

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle lain ja sääntöjen 16 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.

Koronaviruksen aiheuttaman yhteiskunnallisen poikkeustilanteen takia kokoukseen on mahdollista osallistua vain tietoliikenneyhteyden välityksellä.

 

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan  viimeistään maanantaina 26.4.2021 klo 10.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai puhelimella 050 416 3794. Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava toimiva sähköpostiosoite, johon osallistumisohjeet ja maksuton kokouskutsulinkki lähetetään etukäteen.

 

Etäkokousmuodosta huolimatta osakkaat ja jäsenet voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla.

Mahdolliset osakkaiden ja jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuun aikaan mennessä tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(a)rekaek.fi tai eläkekassan toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.
 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa: Reka Kaapeli Oy, Varastokatu 8 (2. krs.), 05800 Hyvinkää.

 

 

Helsingissä 1.4.2021

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Tiedote 4.11.2020 

Työkyvyn ylläpitotoiminta siirtyy vuodella COVID-19 pandemian takia 

Reka eläkekassalla on ollut tarkoitus aloittaa työkyvyn ylläpitotoiminta loppuvuodesta 2020. Tarkoitus on ollut tarjota tyky -kurssi yhteistyössä Reka -konsernin yhtiöiden kanssa. Johtuen valtakunnallisista Covid-19 suosituksista ja Reka -konsernin pandemiaohjeistuksesta, on Reka eläkekassan hallitus päättänyt lykätä työkyvyn ylläpitotoiminnan alkamisen vuodelle 2021.   

REKA ELÄKEKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS

 

Aika: Ma 3.8.2020 klo 9.00

Paikka: Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Kokouksessa käsitellään eläkekassan sääntöjen muuttamista niin, että eläkekassa voi ottaa takuupääomaa.

Takuupääoman ottamisen tarkoitus on vahvistaa eläkekassan vakavaraisuutta. Muutos ei vaikuta jäsenten

eikä osakkaiden päätösvaltaan eläkekassan asioissa.

Jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan 13.-29.7.2020 sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(at)rekaek.fi,

puhelimitse 050 416 3857 tai kirjeitse eläkekassan toimistoon (osoite alla).

 

Osakkaat ja jäsenet voivat valtuuttaa kokoukseen asiamiehen valtakirjalla. Mahdolliset osakkaiden ja

jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava edellisessä kappaleessa mainittuna

aikana tarkastettaviksi ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: assistentti(at)rekaek.fi tai eläkekassan

toimistoon: Reka eläkekassa, Kalevankatu 13, 3.krs,  00100 Helsinki.

  

 

Ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen

kassankokousta kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä osoitteessa:

Reka Kaapeli Oy, Varastokatu 8 (2. krs.), 05800 Hyvinkää.

 

Helsingissä 3.7.2020

 

REKA ELÄKEKASSA

HALLITUS

Lähetä viesti